book

                      Case

              สงสัย  GMT  ที่ต่อหลัง เวลา (โลก) คืออะไร ?
     และตัวคำย่อนี้แปลว่าอะไร ?


                    

                                             

                                                                                                     

 

 

                                                 Key

                    Greenwich Mean Time
เวลามาตรฐานของโลก กำหนดให้ใช้เวลาของเมืองกรีนิช


        http://en.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time

           Greenwich Mean Time (GMT) is a term originally
referring to mean solar time at the Royal Observatory,
Greenwich in London.
It is now often used to refer to
Coordinated Universal Time (UTC)
when this is viewed as a time zone,
although strictly UTC is an atomic time scale
which only approximates GMT in the old sense.
It is also used to refer to Universal Time (UT),
which is the astronomical concept
that directly replaced the original GMT.

            In the community of Greenwich,
GMT (in the form of UTC) is the official time
only during winter
(during summer the time in Greenwich
is British Summer Time rather than GMT).

          Noon Greenwich Mean Time
is not necessarily the moment
when the Sun crosses the Greenwich meridian
(and reaches its highest point in the sky in Greenwich)
because of Earth's uneven speed in its elliptic orbit
and its axial tilt.
This event may be up to 16 minutes away
from noon GMT
(this discrepancy is known as the equation of time). 


                              

        The fictitious mean sun is the annual average
of this nonuniform motion of the true Sun,
necessitating the inclusion of mean
in Greenwich Mean Time.

               Historically the term GMT has been used
with two different conventions for numbering hours. 
 
        The old astronomical convention (before 1925)
was to refer to noon as zero hours,
whereas the civil convention during the same period
was to refer to midnight as zero hours. 

    The latter is modern astronomical and civil convention.
The more specific terms UT and UTC
do not share this ambiguity,
always referring to midnight as zero hours.

                  
 


               ยกตัวอย่างของไทยเรา

          เวลาของไทยถ้าดูในคอมพิวเตอร์
  ตรงเวลาที่มุมขวาล่างถ้าคลิกตรงตำแหน่งเวลา
  จะขึ้นจอ Date&Time ซึ่งแสดงเวลาและนาฬิกา

         แถบถัดไปจะอีกมีแถบหนึ่งที่เขียนว่า Time Zone
ถ้าคลิกที่แถบนี้   หน้าต่างย่อยจะเปลี่ยนเป็นแผนที่โลก
และถ้าเซ็ทเวลาเป็นเวลาไทย
ด้านบนจะเขียนว่า (GMT+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta)
หมายถึงเมืองเหล่านี้
(ในกรณีประเทศเล็กๆ อย่างเราคือทั้งประเทศได้)
มีเวลาที่เร็วกว่าเวลามาตรฐานที่ Greenwich อยู่ 7 ชั่วโมง
ถ้าบ้านเราตอนนี้เป็น 16.28 นับถอยหลังไป 7 ชั่วโมง
ก็จะได้เวลาที่ Greenwich คือ 16.28-7.00 = 9.28
(เช้า) ของวันเดียวกัน

       โดยนัยเดียวกันถ้าทราบเวลาว่าที่ Greenwich เป็น 9.28
ถ้าบวก 7 ก็จะได้ 9.28+7.00 = 16.28 วันเดียวกัน
ก็คือเวลาที่ไทยเราตอนนี้


              เมืองไหนที่อยู่ทางตะวันออกของ Greenwich
เวลาจะเร็วกว่าเวลามาตรฐานโลก
ถ้าอยู่ทางตะวันตก เวลาจะช้ากว่า
ช้าหรือเร็วมากน้อยเท่าไรก็ขึ้นกับว่าห่างจาก Greenwich
ตามเส้นแวง(ลองติจูด) ไปมากน้อยเท่าไร
  ลองคลิกตรง Time Zone ที่บอก
 ถ้าลองคลิกตรง GMT+7 แล้วเลื่อนขึ้นไปดู
จะเห็นว่าเวลาแถวอเมริกาจะเป็น GMT-x (x=ตัวเลข)
เพราะอเมริกาอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ Greenwich
(Greenwich อยู่ที่อังกฤษ)

              ถ้าเจอว่าเวลาเป็น GMT-9 (เวลาของ Alaska)
นั่นหมายถึงว่า ถ้าเวลาที่ Greenwich เป็น 9.28 วันนี้
(ตัวอย่างเดิม)
เวลาที่อลาสก้าจะเป็น 9.28-9.00 = 0.28 ของวันนี้ 
วันที่ 26 มีนาคม 2551


              หรืออย่าง GMT-10 (เวลาของ Hawaii)
ก็คือเวลาที่ฮาวายขณะนี้คือ 9.28-10.00 = 11.28
ของวันที่ 25 มีนาคม 2551  (คือยังเป็นเมื่อวานนี้อยู่) 


                                          


 

  เพิ่มเติมตัวอักษรที่ต่อหลังเวลาซึ่งพบเห็นบ่อยอีก 2 ตัว

  CET = Central Europe Time

         หมายถึงเวลามาตรฐานของยุโรปกลาง
หรือยุโรปภาคพื้นทวีป (ไม่นับหมู่เกาะอังกฤษ)
ภาคตะวันตกและภาคกลาง เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน
(ยกเว้นโปรตุเกสที่ใช้เวลาเดียวกับอังกฤษ) ฯลฯ
ซึ่งจะเร็วกว่าเวลาอังกฤษอยู่ 1 ชั่วโมง
และเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิชอยู่ 1 ชั่วโมงสำหรับฤดูหนาว
และ 2 ชั่วโมงสำหรับฤดูร้อน
(ถ้าเทียบกับประเทศไทย
ก็ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมงในฤดูร้อน
และ 6 ชั่วโมงในฤดูหนาว)


   ET = Eastern Time

           จะเห็นบ่อยๆ ในกีฬาที่มาจากสหรัฐอเมริกา
หมายถึงเวลาในเขตตะวันออกสุดของอเมริกา
ติดชายฝั่งแอตแลนติก
เช่น นิวยอร์ก วอชิงตัน บอสตัน ไมอามี่ ฯลฯ
เพราะอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่กว้างขวาง
จากตะวันออกไปตะวันตกต้องแบ่งเป็น 4 โซนเวลา
ดังนั้นถ้าระบุแต่เวลาแต่ไม่บอกโซน คนอาจสับสนได้
จึงต้องระบุโซนด้วยเพื่อเทียบกับเวลาท้องถิ่นของตัวเองได้ถูก
(ถ้าเทียบกับประเทศไทย
ก็ช้ากว่า 11 ชั่วโมงในฤดูร้อน และ 12 ชั่วโมงในฤดูหนาว)


  
  >>>  ป.ล.  คำถามของผมผู้เรียบเรียง  ***

Greenwich  ทำไมอ่านออกเสียงว่า  (เมือง) กรีนิช
ทำไมไม่อ่านว่า  กรีนวิช      (ฮิ    ฮิ)


เรียบเรียงจากเว็บบอร์ดเว็บไซต์ pantip.com
<ที่มา
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/03/K6458939/K6458939.html>
 

 

edit @ 19 May 2008 20:04:18 by rei*

The first woman to reach Mt. Everest's summit.

posted on 16 May 2008 20:59 by reidiary                    The first woman 

                                 to reach 

            Mt. Everest's summit.

1975:  Japan's Junko Tabei becomes the first woman
          to reach Mt. Everest's summit.

In 1992, Tabei was the first woman to complete
             the Seven Summits on
all seven continents.
             


             Junko Tabei   is a Japanese mountain-climber,

who became the first female to reach the summit of

Mount Everest on May 16th, 1975.                            Tabei  was born May, 23th 

             at Fukushima Perfecture in 1939. 

             She says she was attracted to mountain climbing

             by the experience of climbing Mt. Nasu

             with a teacher when she was 10 years old.                  She went to Showa Women's University 

and is married with 2 children.
 

She began climbing around 1962 after graduating

from Showa Women's University where she studied

English literature
and joined the mountain climbing club.             She formed a women's mountain climbing club;

"Ladies Climbing Club: Japan(LCC)"  in 1969.

She also enjoyed mountain climbing with her husband,

they climbed Mt. Fuji

and some of the highest mountains in Japan.

She also climbed the Matterhorn in the Swiss Alps.
                  By 1972, Tabei was known as one of the best 

           mountain climbers in Japan. 

           The Yomiuri newspaper and Nihon Television

           decided to send an all-woman team to Nepal

           in order to challenge the unforgiving
Mt. Everest
.

           Fifteen women including Junko out of hundreds

           were selected for the expedition.           After a long hard training, early in 1975, 

                     they traveled to Katmandu, 

 where they found nine local Sherpa people to guide them.

  They used
  the South-East Ridge route
  the same route 

   Sir Edmund Hillary
and Tenzing Norgay took in 1953.               By early May,

the women camped at a height of 6,300 meters,

and there they were resting

when an
avalanche struck their camp.

The women, including  Junko and the guides,

were buried under the snow.

Tabei lost consciousness for about six minutes

until her Sherpa guide dug her out.

Twelve days after the avalanche,

Tabei became the first female to reach the summit of

Mount Everest
peak on May 16th, 1975.
                                     Since then,

         she has climbed many mountains all over the world, 

        and is the first woman to have achieved the summits 

               of the highest peaks on all seven continents.


In 1992, Tabei was the first woman to complete the 

               Seven Summits.                 She still climbs at least 3-4 mountains per year.

She currently is the director of

Himalayan Adventure Trust of Japan (HAT-J),

an organization dedicated to preserving

the mountain environment.Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Junko_Tabei"

and edited with> http://www.everesthistory.com/tabei.htm

 

edit @ 17 May 2008 21:22:15 by rei*      ผู้พิชิตเอเวอร์เรสต์ (ตัวจริง)


                                  
คงยังจำกันได้ถึงผู้พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์
ตั้งแต่ครั้ง  เซอร์เอ็ดมันด์   ฮิลลารี่   ชาวนิวซีแลนด์
และ เทนซิง  นอร์เกย์  เชอร์ปา   ผู้นำทางชาวเนปาล
ประสบความสำเร็จเป็นคนแรกตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๔๙๖
นับจากนั้น   ก็มีนักผจญภัยไต่เขาอีกมากมายจากทั่วโลก
เดินทางมาเพื่อพิชิตยอดเขาสูงที่สุดในโลกนี้


                        ในจำนวนนี้มีน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จ
                ส่วนใหญ่ไปได้แค่ครึ่งทางหรือไม่ก็เสียชีวิตระหว่างทาง
                                เพราะเป็นเรื่องโหดมหาหินจริงๆ                         


 ชาวเชอร์ปา  เป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาหิมาลัย
 เป็นทั้งผู้นำทางและแบกสัมภาระให้แก่นักไต่เขาด้วย
 หากปราศจากผู้ช่วยเหล่านี้แล้ว
 คงยากที่จะมีนักไต่เขาคนใดสามารถไปถึงยอดเอเวอร์เรสต์