สุภาษิตอังกฤษ

posted on 07 Apr 2011 23:24 by reidiary
                              ของฝาก                         "ครอบครัว"
 

                 Charity begins at home.

                      ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เริ่มจากที่บ้านก่อน

The mother-in-law remembers not that she was a daughter-in-law.

        แม่ผัวย่อมลืมไปว่าตัวเองเคยเป็นลูกสะใภ้มาก่อน

              In the child the father's image lies.

                   ลักษณะของพ่อย่อมปรากฏอยู่ในลูก

The childhood shows the man, as morning shows the day.

วัยเด็กบอกให้รู้ว่าคือผู้ใหญ่   เช่นรุ่งอรุณบอกให้รู้ว่าเป็นกลางวัน


When you enter a house, leave your anger at the door.

     ก่อนเข้าบ้าน  ขอให้ละทิ้งอารณ์โกรธไว้ที่ประตูบ้าน                                  "อวัยวะ"

     The eye that sees all things else see not itself.

           ตามองเห็นสิ่งต่างๆ  แต่จะมองไม่เห็นตัวมันเอง

              The effect speaks; the tongue needs not.

                    ผลจะบอกเอง   ลิ้นไม่จำเป็นแต่อย่างใด


Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile

#1 By ลิงแว่น on 2011-04-07 23:29