สุภาษิตอังกฤษ

posted on 07 Apr 2011 00:03 by reidiary
 

 

                                  ของฝาก                                 "คน"       Man show their superiority inside; animals, outside.

                   มนุษย์อวดศักดาให้เห็นจากภายใน

             ส่วนสัตว์แสดงให้เห็นได้จากภายนอก


   Man was not born for himself but for his country.

        คนไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเอง   แต่เพื่อชาติบ้านเมือง


      In youth we learn; in age  understand.

           ในวัยหนุ่มเราเรียนรู้   วัยชราเราเข้าใจ                       Young men think old men fools.

                              คนหนุ่มมักคิดว่าคนแก่เป็นคนโง่


         Age pays the penalty for the sin of youth.

               ความผิดในวัยหนุ่มจะต้องชดใช้ตอนแก่
       A servant is known by his master's absence.

             รู้จักคนใช้ก็ยามที่นายไม่อยู่
   He that serves two masters has to lie one of them. 

         ผู้ที่รับใช้นายสองคนจะต้องโกหกนายคนใดคนหนึ่ง


            An ill servant will never be a good master.

                 บ่าวเลวจะเป็นนายที่ดีไม่ได้


               A poet is born not made.

                    กวีย่อมเป็นมาแต่เกิดไม่ใช่สร้างขึ้นทีหลังA plough man on his legs

      is higher than a gentleman on his knees.


            คนไถนาที่ยืนบนขาตัวเองย่อมสูงกว่าสุภาพชนที่คุกเข่า 
                    An ill master makes an ill scholar.

                         ครูที่เลวสอนศิษย์ให้เลวตาม
Comment

Comment:

Tweet

สาระๆๆๆๆHot! Hot! Hot!

#1 By FKFT on 2011-04-07 01:27